Enhetsanvändning RJH sjukvårdspersonal


Kära C3-Cloud deltagare,


Denna undersökning täcker ett antal frågor om C3-Cloud-plattformen och enhetsanvändning. Dina svar är ett mycket värdefullt bidrag för att utvärdera plattformens användbarhet.

Undersökningen tar ca. 3 minuter. Du kan spara dina svar och återuppta svarandet senare genom att klicka längst på knappen upp till höger på sidan och därefter följa anvisningarna.


Tack på förhand - Ditt C3-Cloud-team.

 

En kommentar om sekretess
Den här enkäten är anonym.
Ditt deltagande i denna enkät kommer inte innehålla någon identifierande infomation om dig.